ACCIONS SITUADES ENTRE JOAN BROSSA, L’ESCOLA DE BORDILS I EXPERIMENTEM AMB L’ART


Abril-Juny 2019

Sessions de treball en el marc de la proposta Brossart del projecte educatiu de la Fundació Joan Brossa, amb mestres de l’Escola Municipal de Bordils i Experimentem amb l’ART, per compartir i posar en comú maneres de fer entre art i educació, posant en joc necessitats, interessos i preocupacions tant de les mestres de l’Escola com les d’Experimentem amb l’ART, prenent com punt de partida el treball previ i els materials realitzats sobre Joan Brossa.

Calendari i pla de treball
26 d’abril
Itinerari poètic Brossa a Bordils. L’Escola de Bordils convida i acull la presentació d’EART i de la Fundació Joan Brossa i l’acompanyament durant el recorregut de l’itinerari.
De 10:30 a 12:30h
Bordils

6 de maig
Trobada de coneixença. Sessió de treball amb el claustre de mestres per compartir idea, fases i estructura del projecte. També situar i posar en comú preocupacions, necessitats i interessos.
De 16:30 a 18:30h
Escola de Bordils

27 de maig
Laboratori amb mestres de cicle infantil i inicial. Sessió de treball per compartir materials entorn a Joan Brossa i a pràctiques artístiques contemporànies, i situar possibles maneres de fer, a partir de les reflexions desplegades durant la primera trobada.
De 16:30 a 19:30h
Escola de Bordils

31 de maig
Laboratori amb mestres de cicle mitjà i superior. Sessió de treball per continuar compartint materials entorn a Joan Brossa i a pràctiques artístiques contemporànies, i situar possibles maneres de fer, a partir de les reflexions desplegades durant la primera trobada.
De 16:30 a 19:30h
Escola de Bordils

14 de juny
Avaluació amb el claustre de mestres. Sessió de treball per compartir projectes d’EART, i posar en comú els laboratoris desplegats per cicles i valorar com ha anat el procés.
De 16:30 a 18:30h
Experimentem amb l’ART

Fundació Joan Brossa
http://www.fundaciojoanbrossa.cat/

Laberints Brossians. Blog educatiu de la Fundació Joan Brossa
https://laberintsbrossians.com/

La clau de la clau. Blog educatiu de la Fundació Joan Brossa
https://laberintsbrossians.com/2019/…/17/la-clau-de-la-clau/

Escola Municipal de Bordils
https://agora.xtec.cat/ceipbordils/