MONESTIR DE PEDRALBES_ CHARLOTTE SALOMON. VIDA? O TEATRE?


Projecte educatiu al voltant de l'exposició Charlotte Salomon. Vida? o teatre?
Exposició temporal del 18 d'octubre de 2018 al 18 de febrer de 2019


El Monestir en família/
Charlotte Salomon. La imatge narrada
Proposta adreçada a famílies amb nens i nenes de 5 a 10 anys.

Visita a l'exposició "Vida? o Teatre? Charlotte Salomon (Berlín, 1917- Auswitch, 1943)" i taller en que s'explora la relació entre text i imatge i les diferents capes de significat i lectures de l'obra de Salomon. Una activitat que convida a l'exploració d'una obra d'art total, en la que l'artista usa la pintura, la paraula, el teatre i la música per narrar la seva pròpia vida. En el taller s'experimentarà amb la tècnica del guaix, les transparències i la superposició d'imatges i textos emprats per l'artista.

Diumenges: 21 octubre, 11 novembre, 16 desembre de 2018 i 13 gener de 2019.
Horari: d'11h a 13h.

Propostes educatives per a centres educatius/
Charlotte Salomon. La imatge narrada
Proposta adreçada a Cicle Superior de primària
Visita i taller en el transcurs dels quals s'explora Vida? o Teatre? de Charlotte Salomon, una obra d'art total on conflueixen la pintura, el teatre, la literatura i la música, i en què l'artista descriu la seva pròpia vida a fi i efecte de trobar-se a si mateixa. Durant la visita, a través del diàleg entre alumnes i educador, s'exploraran les diferents capes de significats i lectures de l'obra de l'artista. D'altra banda, el taller se centrarà en l'exploració de la relació entre text i imatge a través de l'experimentació amb el guaix i la superposició de transparències amb imatges i textos. Una proposta que dona a conèixer l'aportació d'una artista única en la memòria cultural de l'Europa del segle xx, una jueva amb una història familiar de patiment, testimoni de l'apogeu del nazisme a Alemanya i víctima de l'Holocaust. Charlotte Salomon. L'univers damunt la imatge Projecte educatiu en quatre sessions adreçat a ESO i Batxillerat L'exposició «Vida? o Teatre? Charlotte Salomon (Berlín 1917- Auschwitz 1943)» dona a conèixer l'aportació d'una artista única en la memòria cultural de l'Europa del segle xx: una jueva amb una història familiar de patiment, testimoni de l'apogeu del nazisme a Alemanya i víctima de l'Holocaust.

Charlotte Salomon. L'univers damunt la imatge
Projecte educatiu en quatre sessions adreçat a ESO i Batxillerat
L'exposició «Vida? o Teatre? Charlotte Salomon (Berlín 1917- Auschwitz 1943)» dona a conèixer l'aportació d'una artista única en la memòria cultural de l'Europa del segle xx: una jueva amb una història familiar de patiment, testimoni de l'apogeu del nazisme a Alemanya i víctima de l'Holocaust. A l'entorn de l'exposició s'ha articulat un projecte educatiu a partir de l'obra de l'artista i la seva constel·lació d'influències culturals (pintura, cinema, teatre i música), així com de l'univers visual i cultural dels joves. El projecte s'estructurarà en quatre sessions: una primera a l'institut, sobre l'univers visual i cultural dels alumnes; una segona al monestir, centrada en l'anàlisi de l'obra de l'artista; una tercera a l'institut, en forma de taller al voltant de l'obra de Charlotte Salomon, i una darrera també a l'institut, on els alumnes formalitzaran un projecte audiovisual o fotogràfic personal. El projecte es planteja com una recerca a l'entorn de la relació entre imatge i text i la reflexió sobre els relats i les realitats que generen les imatges.