PARTICIPACIÓ AL RESSÒ III. JORNADA OBERTA SOBRE EDUCACIÓ I MEDIACIÓ EN MUSEUS. IVAM


El passat 27 de març de 2018 vam participar al Ressò III, celebrat i organitzat pel Departament de Didàctica de l'IVAM. Precisament, del debat que es va produir en l'última edició és d'on sorgeix la idea de centrar el III Ressò en la reflexió al voltant del terme Mediació, ja que va cobrar cert protagonisme el qüestionament de l'ús d'aquesta paraula per definir o aglutinar la gran diversitat de pràctiques que conviuen en l'actualitat.
Per abordar aquest tema vam anar convidats a compartir taula Dolors Juárez (Co-directora i membre d'Experimentem amb l'ART), amb Beatriz Martin (sòcia fundadora d’AMECUM i co-fundadora del col·lectiu La Liminal), Lluís Noguerol (Mediador cultural en Culturama i Lambda, així com membre de AVALEM) i Jodie DiNapoli (Especialista en educació en entorns artístics i museus), tot un luxe no només per les experiències que podien aportar cada un d'ells, sinó sobretot per la diversitat de punts de partida i posicionaments des dels quals abordar el tema.

Seguint l'enllaç, teniu tota la sessió gravada, perquè pugueu saber tot el que va passar.