ACCIONS SITUADES ENTRE JOAN BROSSA, L’ESCOLA DE BORDILS I EXPERIMENTEM AMB L’ART


Novembre 2019 - juny 2020

Continuem la col·laboració que es va iniciar el curs passat en el marc de la proposta Brossart del projecte educatiu de la Fundació Joan Brossa, amb mestres de l’Escola Municipal de Bordils i Experimentem amb l’ART.

Abril-Juny 2019

Sessions de treball per compartir i posar en comú maneres de fer entre art i educació, posant en joc necessitats, interessos i preocupacions tant de les mestres de l’Escola com les d’Experimentem amb l’ART, prenent com punt de partida el treball previ i els materials realitzats sobre Joan Brossa.

Calendari i pla de treball
26 d’abril
Itinerari poètic Brossa a Bordils. L’Escola de Bordils convida i acull la presentació d’EART i de la Fundació Joan Brossa i l’acompanyament durant el recorregut de l’itinerari.
De 10:30 a 12:30h
Bordils

6 de maig
Trobada de coneixença. Sessió de treball amb el claustre de mestres per compartir idea, fases i estructura del projecte. També situar i posar en comú preocupacions, necessitats i interessos.
De 16:30 a 18:30h
Escola de Bordils

27 de maig
Laboratori amb mestres de cicle infantil i inicial. Sessió de treball per compartir materials entorn a Joan Brossa i a pràctiques artístiques contemporànies, i situar possibles maneres de fer, a partir de les reflexions desplegades durant la primera trobada.
De 16:30 a 19:30h
Escola de Bordils

31 de maig
Laboratori amb mestres de cicle mitjà i superior. Sessió de treball per continuar compartint materials entorn a Joan Brossa i a pràctiques artístiques contemporànies, i situar possibles maneres de fer, a partir de les reflexions desplegades durant la primera trobada.
De 16:30 a 19:30h
Escola de Bordils

14 de juny
Avaluació amb el claustre de mestres. Sessió de treball per compartir projectes d’EART, i posar en comú els laboratoris desplegats per cicles i valorar com ha anat el procés.
De 16:30 a 18:30h
Experimentem amb l’ART

Fundació Joan Brossa
http://www.fundaciojoanbrossa.cat/

Laberints Brossians. Blog educatiu de la Fundació Joan Brossa
https://laberintsbrossians.com/

La clau de la clau. Blog educatiu de la Fundació Joan Brossa
https://laberintsbrossians.com/2019/…/17/la-clau-de-la-clau/

Escola Municipal de Bordils
https://agora.xtec.cat/ceipbordils/