Dialògiques: estratègia d’acció social

Dialògiques. Accions i diàlegs d’art


El projecte parteix d’una doble finalitat. D’una banda la de treballar educativament amb l’art com una font d’estímul intel·lectual i d’ampliació de vivències per a persones amb discapacitat; i d’altra banda, el foment de les relacions entre persones amb i sense discapacitat mitjançant dinàmiques que fomentin la tolerància i l’empatia, fent èmfasi amb les capacitats i no en allò que ens diferencia.

DIALÒGIQUES. Accions i diàlegs d’art, és un projecte col·laboratiu entre EART i l’escola Jeroni Moragas de Les Corts, que tracta de vertebrar el treball de l’artista Berta Sumpsi i el seu procés artístic entorn la joieria contemporània al context educatiu d’un grup de nois i noies amb discapacitat intel·lectual.

Les dinàmiques i estratègies principals del projecte tracten de treballar l’autoestima, les dificultats, les motivacions i desitjos dels participants, essent la tècnica i disciplina artística així com els elements del procés creatiu propi de l’artista les eines principals per vehicular el procés educatiu i creatiu amb els participants.

El projecte es desenvolupa durant tot un curs escolar (2014-2015)a l’escola Jeroni Moragas, en el context educatiu propi dels nois i noies amb necessitats específiques derivades de la seva discapacitat intel·lectual, amb una periodicitat regular d’una sessió per setmana on l’artista entra en contacte i dinamitza el grup a partir de dinàmiques educatives en relació al seu propi treball artístic.

Bloc de l’escola Moragas:
http://escolamoragas.blogspot.com.es/2015/05/projecte-artistic-dialogiques.html


Des dels Tallers d’Art hem treballat en paral·lel al projecte Dialògiques amb l’Escola Moragas. Podeu consultar les sessions en que hi hem dialogat:

Sessió 16 La pregunta i el temps per respondre 03.02.2015
Sessió 19 Parlem de la família 24.02.2015
Sessió 20 Com és l'escola Moragas? 03.03.2015
Sessió 21 Com pot flotar un objecte (interrogante) 10.03.2015
Sessió 22 Escrivim una carta a la gent de Moragas 17.03.2015
Sessió 24 Fem una casa pel nostre nom 07.04.2015
Sessió 25 La meva tipografia 14.04.2015
Sessió 26 Fem un plat que parli de nosaltres 21.04.2015
Sessió 27 Ens mirem l'empremta dactilar 28.04.2015
Sessió 28 En Dominic Wilcox i la comunicació 05.05.2015
Sessió 29 La Berta ens visita. El gegant desapareix 12.05.2015
Sessió 30 Ens mirem les empremtes de Moragas 19.05.2015
Sessió 31 Però... de qui eren les empremtes? 26.05.2015
Sessió 32 Les formes de les empremtes 02.06.2015