DIALÒGIQUES. ACCIONS I DIÀLEGS D’ART. En col·laboració amb l’Associació d’Integració i Desenvolupament Humà acidH de Gràcia


Projecte que tracta de vertebrar el treball d’una artista i una educadora al context educatiu d’un grup de nois i noies amb discapacitat intel·lectual.

La proposta vol atendre i articular les capacitats diverses de les persones que hi participen, fomentant, entre d’altres aspectes, la integració social dels participants, i contribuir al seu benestar i a la reafirmació de la seva integritat com a persones, i al seu desenvolupament expressiu i relacional mitjançant experiències de creació artística i de relació entre persones amb i sense discapacitat.
Adreçat a joves amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats intel·lectuals, en concret a un grup d’ESO d'edats compreses entre el 12 a 28 anys del centre ACIDH amb intel·ligència límit (IL).