EN RESiDÈNCIA (S)


Jordi Ferreiro al Jaume Balmes, David Proto al Bernat Metge i Anna Irina Russell al Doctor Puigvert, amb la mediació d’Experimentem amb l’ART

Aquest curs 2020/2021 és el tercer any que Experimentem amb l’ART (EART) se situa com a comissàries i mediadores en Creadors EN RESiDÈNCIA als instituts de Barcelona, un programa desenvolupat des del 2009 per l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB), i ideat en cooperació amb l’Associació A Bao A Qu, que introdueix la creació contemporània als centres públics d’educació secundària a través del contacte directe i continuat d’un creador amb estudiants i docents.

Després d’haver participat en els projectes de Fito Conesa a l'Institut Príncep de Girona (2018/2019) i d’Isabel Barios a l’Institut Jaume Balmes (2019/2020), la novetat d’enguany és que EART desplegarà tres residències en paral·lel al llarg d’aquesta 12a edició 2020/2021.

Per una banda, les propostes de l’entitat que treballa entre art, educació i ciutadania, sorgeixen de la necessitat de teixir vincles i continuïtats com és la d’en Jordi Ferreiro, artista resident a EART i enguany, seleccionat per participar a EN RESiDÈNCIA a l’Institut Jaume Balmes, amb la professora Elisenda Vila i el professor Antoni Heitzmann i joves de 4t d’ESO. Aquesta proposta posa de manifest un dels valors principals de la Residència EART, és a dir, l’articulació d’accions educatives, que vinculen professionals que habiten aquest espai d’educació artística i contemporània i els seus processos creatius amb un ventall ampli de ciutadanies, i en aquest cas en el context educatiu d’un institut del programa EN RESiDÈNCIA. A més a més, està present l’interès de l’entitat pels eixos de recerca entorn la mediació institucional, les pedagogies experimentals i el treball site-specific inherent en el treball de Jordi Ferreiro.

D'altra banda, la recerca de David Proto com a creador EN RESiDÈNCIA a l’Institut Bernat Metge, amb la professora Lali Soler i els professors Amadeo García i Miquel Palau i joves de 2n d’ESO, ens convida a explorar malestars socials que requereixen d’una resposta col·lectiva capaç de desarticular o revertir l’origen de la problemàtica que proposa.

Com a tercera experiència, l’Anna Irina Russell, que estarà EN RESiDÈNCIA a l’Institut Doctor Puigvert, amb les professores Mercè Gaja i Montse Llupart i joves de 1r d’ESO, ens permetrà reflexionar entorn a formes de comunicació posant al centre una mirada crítica, desbordant sistemes de vigilància i control de la informació i dels cossos que planteja.

La mediació de les residències d’en Jordi Ferreiro, d’en David Proto i de l’Anna Irina Russell permetrà a l’equip d’EART seguir investigant entorn a uns eixos de recerca i pràctica propers, que vertebren el treball de l’entitat. En aquest sentit, EART percep la mediació d’aquests processos com un acompanyament situat, còmplice, viu, compartint experiències des del fer, prenent partit i traçant experiències conjuntes.

Aquesta manera de relacionar-nos ens facilitarà assajar maneres d’aprendre col·lectivament, en companyia i des de posicions diverses. Alhora, desplegar accions integrades en els processos d’aprenentatge de totes les persones implicades per assajar maneres d’avaluar des de perspectives qualitatives.

Finalment, destacar la rellevància dels blogs com a diaris del procés de creació. Entre altres coses, són una eina virtual, que permetrà documentar els processos. En el context actual, són un instrument encara més valuós, tal com va quedar patent a la darrera edició, durant els mesos de confinament.

Jordi Ferreiro EN RESiDÈNCIA al Jaume Balmes
David Proto EN RESiDÈNCIA al Bernat Metge
Anna Irina Russell EN RESiDÈNCIA al Doctor Puigvert
Així, ens agradaria continuar explorant construccions de relats possibles, a partir d’espais d’observació proposats per les persones que despleguem aquest projecte (alumnes, docents, artistes i mediadores).

#ENRESiDÈNCiA