LAB INTERGENERACIONAL PER A JOVES I ADULTS a partir de 16 ANYS.


FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

LAB intergeneracional, està pensat per construir espais d'experimentació artística, on poder reflexionar sobre les inquietuds d'un mateix i rebre eines que ens permetin cercar i trobar vies de recerca pròpies.

El curs es planteja des de l'apropament als processos creatius contemporanis, trobant formes que ens permetin crear i construir coneixement des del fer en comú. Així com estar oberts a l'esdeveniment i atents a tot el que ens envolta.

Un espai per observar, construir i generar experiències conjuntament, buscant la manera de vincular-nos i relacionar-nos més enllà de l'aula, teixint relacions amb el nostre entorn més immediat. Un lloc per descobrir propostes que ens ajudaran a ampliar i obrir imaginaris per reconèixer altres subjectivitats possibles, desafiant i expandint allò que entenem com a pràctica artística.

PER MÉS INFORMACIÓ:
FULL INFORMATIU

Experimentem amb l’ART
c/ Torrijos 68
08012 Barcelona
932 17 18 77
inscripcions@experimentem.org
www.experimentem.org
www.activitatsdart.org