Artistes

Residència d'artistes

Eli Gras.

Donada la meva trajectòria i tendència treballo majorment la recerca, creació i solucions d’enginys sonors i visuals per a fer servir en els concerts, instal·lacions o els tallers que realitzo, fent servir principalment materials i tècniques de baixa tecnologia i bricollage, sovint amb elements provinents del reciclatge. Tanmateix desenvolupo idees i obres de concepte i plantejaments, sigui per a temàtica i orientació musical i performàntica com editorials doncs, realitzo a més edicions singulars, implicant en general facetes i temes com ara la instal·lació sonora, l’escriptura, il·luminació, vídeo, disseny, arts visuals i altres relacionats, doncs sóc del parer que emprar una diversitat de tècniques i vies d’expressió és profitós i bo en deixar-les influenciar-se, inspirar i interactuar. Tanmateix faig tasques de composició d’obres electroacústiques, d’art radiofònic, pop i concretes, sovint barrejant aquests termes. Comentar però que, d’aquestes tasques més estrictament musicals, no espero necessàriament poder-les desenvolupar a aquest espai, degut a les seves característiques. Afegir a més que el meu treball té, gairebé per la meva natura, una orientació destinada de manera directa o indirecta a la pedagogia, dirigida a individus de tota edat i condició, interessant-me especialment en l’actualitat incidir en una futura possible activitat i/o creació de materials orientats específicament o a més a més a persones amb diversitat funcional. Aquesta és de fet una qüestió que aplico en certa manera habitualment, tant als moments en que realitzo actuacions en viu com en activitats ocasionals com ara són xerrades, tallers, concerts comentats o possibles visites a l’espai de treball. Em penso que compartir i viure les instal·lacions d’un lloc tant idoni en aquest sentit com EART serà força profitós per a assolir questes fites.

Web: http://www.eligras.com