Artistes

Residència d'artistes

JOANNA_EMPAIN.

Artista/Recercadora/Educadora
Des d'aquestes pràctiques que es nodreixen les unes de les altres, és en filmar/editar, conversar/ narrar, compartir/aprendre que elaboro relats fílmics, accions i instal·lacions que prenen com a punt de partida la relació cos/espai/temps en la societat actual. La imatge –tan fixa com en moviment– esdevé una matèria mal·leable, una mena d'escriptura per re-significar experiències, la majoria autobiogràfiques, que tenen a veure amb la cerca d'identitat, el desplaçament, la pèrdua i la memòria. El paisatge, sigui natural o urbà es fa servir com a material de base, com a espai de possibilitat. En els projectes més recents, el paisatge és present com un espai on passen esdeveniments, escenari per reflexionar sobre els espais de relació i d'aprenentatge.