Artistes

Residència d'artistes

KMAUS (MIQUEL OLLER CANET).

Kmaus és un col·lectiu interdisciplinari vinculat a la dansa i a les arts visuals que aposta per una formació transdiciplinària i creativa, orientada a la producció de videoart.

Miquel, graduat a Girona en estudis en el camp dels audiovisuals, els multimèdia i el disseny, integra el seu perfil perfectament dins les arts escèniques treballant l'audiovisual i portant a terme una proposta de formació per desenvolupar en àmbits d'educació, lleure o dins l'àmbit de la integració social.

https://infomiqueloller.wixsite.com/website