Artistes

Residència d'artistes

Marta Rosell.

Assumeixo la pràctica artística des de l'experiència del quotidià del context en el qual estic.
Des del que veig, em preocupa, m'interessa o fins i tot no acabo de comprendre. Entenc l'art com una eina que em permet activar pensaments davant situacions. Té la capacitat de reflectir realitats i generar espais de reflexió. Per tant, no pot ser excloent, sinó tot el contrari.
Els meus projectes neixen sempre com a resposta a alguna cosa. Com a reacció. En certa manera és el desacord davant alguna cosa que veig o sento el que em fa reaccionar utilitzant l'art com a eina. Amb i des de la realitat transformant-la. Utilitzant els codis que caracteritzen aquesta realitat, per petits que siguin, per donar-li la volta, obrint esquerdes en forma de preguntes dirigides directament a un espectador, que es converteixen públic-usuari.