Artistes

Residència d'artistes

SENT I CREA

El Projecte es basa en la Filosofia de Baudrillard "Les Estratègies fatals" que derivà en una trilogia d'Exposicions al C.C. de la Barceloneta.

A l'espai EART ens agradaria desenvolupar els concepte del poder i la política a través de l'imaginari zombi i les masses , la cultura globalitzada, i els mass -media.

Les masses i els mass-media

La seva recerca tracta de com les masses actuen, és relacionen i què els belluga per comunicar-se i interactuar. Treballarem els conceptes de la transpolítica (l'obès, l'ostatge i l'obscè) fins arribar al desig per endinsant-nos al fantàstic món de la incertesa del nostre temps.

L' interès per Baudrillard es basa en realitats múltiples i sobretot en el geni maligne dels objectes; com interactuem amb ells i com de vegades ens pot dominar el desig de posseir objectes, persones, identitats etc, mentre que per un altre part, visquem tancats amb por de conèixer-nos nosaltres mateixos, per poder desemmascarar la sortida d'aquesta societat cada cop mes liquida i asfixiant en la que ens ha tocat viure.

Ho volem treballar a partir de textos acompanyats d'imatges fotogràfiques, d'imatges realitzades a partir del dibuix, la pintura i els objectes .

Web i/o bloc

senticreaprojectes.wordpress.com
http://www.youtube.com/user/artpopulus