Artistes

Residència d'artistes

TERESA GOMEZ MARTORELL .

M’he format en obra gràfica durant una gran part de la meva trajectòria com a artista. Això m’ha permès desenvolupar idees a partir de la multiplicitat, repetició I transformació d’imatges en diferents superfícies. El fet de treballar com a estampadora d’obra d’altres artistes m’ha permès treballar amb materials inusuals per a mi que m’han creat nous reptes. Considero tots els materials molt importants perquè, donen una pauta al projecte.

Recentment he integrat les arts tèxtils al meu procés creatiu. El brodat es una manera de recuperar una activitat que feia durant la infantesa i que he incorporat a les estampes I llibres d’artistes donant un sentit d’unió entre superfícies. També per un altre costat, m’atreu l’ actitud de recolliment cap a l’obra que s’està realitzant. I el sentiment de reparació d’una superfície . El tapís i el teler signifiquen un marc d’un espai invisible on mitjançant la trama i els llisos, anem creant una superfície.

Reciclar imatges i integrar-les en diferents projectes em permet per un costat aquesta idea de crear un banc d’imatges i per una altra, podem crear nous significats.

L’idea d’interrelació entre totes les meves obres va des de la instal·lació, l‘objecte- llibre, el tèxtil, petites escultures i estampes, transformant les meves experiències personals en un llenguatge universal que pot arribar a tothom. Sento que el gruix de la meva obra artística està inacabada perquè el mateix procés de la vida es un camp obert en un canvi constant.