AGENTS ARTICULADORS (FERMENTADORES) ENTRE ART I EDUCACIÓ