Projectes de mediacióCONNEXIONS

El programa Connexions impulsa la col·laboració entre un centre educatiu i un equipament cultural de proximitat (biblioteques, centres cívics, museus, espais de creació o altres espais artístics), mitjançant un servei de mediació especialitzat, durant un curs escolar i en horari lectiu. S’adreça als docents i alumnat dels centres públics i concertats d’ensenyament de primària i secundària de Barcelona.

El programa estableix o reforça la relació entre una escola i un centre cultural, creant un binomi. Amb aquesta vinculació es vol:

  • Crear o reforçar una aliança entre un centre educatiu i un equipament cultural de proximitat, que permeti treballar i generar projectes conjuntament, a partir de vincles i relacions ja existents o bé, generant-ne de nous.
  • Aprofundir en la construcció d’un projecte que posi en relació cultura i educació, potenciant la interacció entre el projecte educatiu del centre i el programa cultural i comunitari de l’equipament de proximitat. D’aquesta manera es vol teixir vincles que eixamplen la comunitat educativa i cultural, més enllà de les aules i els equipaments, per anar cap a la idea de ciutat educadora.
  • Fomentar l’educació amb recursos, tècniques i metodologies noves que millorin el desenvolupament de les competències de l’alumnat, la riquesa cultural, esperit crític i la cooperació entre comunitat educativa i entorn, dins d’un context viu i una realitat de proximitat.
  • Incidir i promoure nous plantejaments dels centres culturals de proximitat amb els que s’estableixin aquests vincles a partir d’aquesta relació amb els centres educatius.

Des d’EART realitzem la mediació per donar suport a cada connexió, amb la intenció de:

  • Acompanyar l’anàlisi de la relació, detectant quins elements la faciliten i quins la dificulten.
  • Detectar quines són les oportunitats i potencials que tots dos poden tenir a partir del treball compartit.
  • Portar a terme accions concretes que siguin assumibles en temps i forma, tant des del centre educatiu com el cultural, amb l’objectiu d’enfortir i madurar el projecte en comú.

Programa impulsat per lInstitut Municipal d’Educació de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona. Consistent en establir relacions entre centres educatius i equipaments de proximitat. Experimentem amb l’ART i La Perifèrica són les entitats que porten a terme l’estudi del programa, mitjançant entrevistes i l’acompanyament als centres educatius i els equipaments.

Curs 23/24:

Newsletter

Subscriu-te al newsletter

contacta'ns
Espai EART · C/ Torrijos, 68 · 08012 Barcelona
932 171 877
De dilluns a divendres · De 10.00 a 15.00h i de 16.00 a 20.00h
amb el suport de:
ajuntament de barcelona-cu-b-2
Generalitat-cu-b-2
amb la col·laboració de:
consell_segellQE_b-2
CONSELL D INNOVACIO PEDAGOGICA-marca_CIP_b-2
XarxaProd-b-2
paac logo-b-2
Translate »