Convocatòria – Tallers llarga durada

E:\\ART: Centre de mediació, educació i art contemporani, és una associació sense ànim de lucre, que funciona com a Fàbrica de Creació amb voluntat de servei públic, treballa amb l’art i els processos creatius contemporanis entesos com acció educativa per fomentar la capacitat crítica i creativa de les persones. L’activitat principal de l’entitat posa el focus en l’àmbit de l’educació formal/no formal i les pràctiques culturals i artístiques col·laboratives i comunitàries, vinculant art, educació i ciutadania amb processos de mediació.

Els Tallers d’Artistes aposten per posar en relació els i les artistes amb els públics mitjançant projectes artisticoeducatius diversos. Possibilitant el contacte amb artistes i els seus processos creatius, per tal de tenir accés a les produccions artístiques en una fase prèvia a l’expositiva. EART desplega diversitat de projectes i formats on les creadores es poden vincular, oferint una via professionalitzadora als artistes residents.

_Persones destinatàries: convocatòria dirigida a creadorxs que treballin en l’àmbit de la mediació, educació i/o art contemporani.

_Quota accés a tallers, programes i serveis: : 139€ / 257€ / 287€

_Inici de la residència: octubre / desembre 2024

_Oferim : accés als espais de treball i espais comunitaris, cessió gratuïta de material tècnic, participació remunerada en projectes de mediació, formació i activitats, acompanyament professional i difusió.

_Període d’enviament de sol·licituds : del 20 de juny al 20 de juliol del 2024.

_Publicació de la resolució : 31 de juliol del 2024.

_Procés de sol·licitud: enviament d’un únic document  a gisela@experimentem.org. 📃Descarregueu aquí el document.

Convocatoria – Talleres larga duración

E:\\ART: Centro de mediación, educación y arte contemporáneo, es una asociación sin ánimo de lucro, que funciona como Fábrica de Creación con voluntad de servicio público, trabaja con el arte y los procesos creativos contemporáneos entendidos como acción educativa para fomentar la capacidad crítica y creativa de las personas. La actividad principal de la entidad pone el foco en el ámbito de la educación formal/no formal y las prácticas culturales y artísticas colaborativas y comunitarias, vinculando arte, educación y ciudadanía con procesos de mediación.

Los Talleres de Artistas apuestan por poner en relación a los y las artistas con los públicos mediante proyectos artístico-educativos diversos. Posibilitando el contacto con artistas y sus procesos creativos, a fin de tener acceso a las producciones artísticas en una fase previa a la expositiva. EART despliega diversidad de proyectos y formatos a los que las creadoras se pueden vincular, ofreciendo una vía profesionalizadora a los artistas residentes.

_Personas destinatarias: convocatoria dirigida a creadores que trabajen en el ámbito de la mediación, educación y/o arte contemporáneo.

_Cuota acceso a talleres, programas y servicios: 139€ / 257€ / 287€

_Inicio de la residencia: octubre / diciembre 2024

_Ofrecemos: acceso a los espacios de trabajo y espacios comunitarios, cesión gratuita de material técnico, participación remunerada en proyectos de mediación, formación y actividades, acompañamiento profesional y difusión.

_Periodo de envío de solicitudes:  del 20 de junio al 20 de julio de 2024.

_Publicación de la resolución:  31 de julio de 2024.

_Proceso de solicitud:  envío de un único documento a gisela@experimentem.org. 📃Descargue aquí el documento.

Newsletter

Subscriu-te al newsletter

contacta'ns
Espai EART · C/ Torrijos, 68 · 08012 Barcelona
932 171 877
De dilluns a divendres · De 10.00 a 15.00h i de 16.00 a 20.00h
amb el suport de:
ajuntament de barcelona-cu-b-2
Generalitat-cu-b-2
amb la col·laboració de:
consell_segellQE_b-2
CONSELL D INNOVACIO PEDAGOGICA-marca_CIP_b-2
XarxaProd-b-2
paac logo-b-2
Translate »