Open Call The Green Corridor (Brussel·les)

E:\\ART: Centre de mediació, educació i art contemporani (Barcelona) i The Green Corridor (Brussel·les) llancen una nova convocatòria de residència dirigida a creadorxs, investigadorxs i/o agents culturals residents a Catalunya. L’objectiu d’aquesta iniciativa és convidar creadors de qualsevol disciplina a desenvolupar un procés de recerca centrat en la mediació com a pràctica artística capaç de generar contextos crítics, pràctiques emancipadores i col·lectives. Amb aquesta residència, The Green Corridor i E:\\ART, busquen donar suport a la pràctica artística entesa com un procés de recerca dut a terme des de la mediació, concebuda com una eina des d’on pensar les relacions entre art contemporani, mediació i educació.

 

_Persones destinatàries: Convocatòria dirigida a creadorxs, investigadorxs i agents culturals que treballin en l’àmbit de la mediació, educació i/o art contemporani.

_Calendari i duració: La residència té una durada de dos mesos i tindrà lloc al setembre i octubre de 2024.

_Dotació econòmica: 3.000€ d’honoraris (impostos inclosos) + viatge + allotjament + espai de treball + acompanyament curatorial i mentoria.

_Període d’enviament de sol·licituds : Del 30 maig al 28 de juny de 2024.

_Procés de sol·licitud : enviament a través del següent 📃formulari.

https://experimentem.org/wp-content/uploads/2024/06/he1.jpg

Open Call The Green Corridor (Bruselas)

E:\\ART. Centro de mediación, educación y arte contemporáneo (Barcelona) y The Green Corridor (Bruselas) lanzan una nueva convocatoria de residencia dirigida a creadorxs, investigadorxs y/o agentes culturales residentes en Cataluña. El objetivo de esta iniciativa es invitar a creadorxs de cualquier disciplina a desarrollar un proceso de investigación centrado en la mediación como práctica artística capaz de generar contextos críticos, prácticas emancipadoras y colectivas. Con esta residencia, The Green Corridor y E:\\ART, buscan apoyar la práctica artística entendida como un proceso de investigación llevado a cabo desde la mediación, concebida como una herramienta desde donde pensar las relaciones entre arte contemporáneo, mediación y educación.

_Personas destinatarias: Convocatoria dirigida a creadores, investigadores y agentes culturales que trabajen en el ámbito de la mediación, la educación y/o el arte contemporáneo.

_Calendario y duración: La residencia tiene una duración de dos meses y tendrá lugar en septiembre y octubre de 2024.

_Dotación económica: 3.000€ de honorarios (impuestos incluidos) + viaje + alojamiento + espacio de trabajo + acompañamiento curatorial y mentoría.

_Periodo de envío de solicitudes: Del 30 mayo al 28 de junio de 2024.

_Proceso de solicitud : envío a través del siguiente 📃formulario.

Newsletter

Subscriu-te al newsletter

contacta'ns
Espai EART · C/ Torrijos, 68 · 08012 Barcelona
932 171 877
De dilluns a divendres · De 10.00 a 15.00h i de 16.00 a 20.00h
amb el suport de:
ajuntament de barcelona-cu-b-2
Generalitat-cu-b-2
amb la col·laboració de:
consell_segellQE_b-2
CONSELL D INNOVACIO PEDAGOGICA-marca_CIP_b-2
XarxaProd-b-2
paac logo-b-2
Translate »