Desbrossant la Ribera

Desbrossant la Ribera: del sembrar, recol·lectar i revitalitzar un teixit cultural i sostenible entre una escola bressol i el seu entorn de proximitat, és una proposta que posa al centre l’articulació de contactes, vincles i connexions entre agents educatives, socials, artístiques i culturals del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.

  • Acull interessos, preocupacions i necessitats
  • Activa transferència de sabers i capacitats
  • Assaja maneres de fer plegades
  • Desplega accions situades entre art, educació, ciutadania, territori i sostenibilitat.

Aquest projecte dona resposta a dues necessitats:

  • Fer recerca i treball de barri amb la cultura local a llarg termini, amb iniciatives que van més enllà de l’oferta internacional, de les experiències culturals puntuals o de les activitats de cap de setmana ja existents en un territori que és un nucli urbà comercial, turístic i amb una forta densitat d’equipaments culturals.
  • Plantejar el codisseny i la materialització d’un projecte educatiu i cultural orientat a les escoles bressol, context on sovint hi ha una manca de propostes d’aquestes característiques a diferència de les escoles d’infantil i primària, i dels instituts.

Desbrossant la Ribera transita entre l’educació artística, la creació contemporània, el dins i el fora, el territori i la sostenibilitat, i activa una pràctica col·lectiva que comença a l’escola, s’expandeix en el barri i es connecta amb l’entorn i el teixit educatiu, social, artístic i cultural, fent possible una experiència transformadora.

Acull veus diverses en els processos de codisseny, planificació i desplegament, contemplant així la complicitat i la participació de les agents, des de llocs i intensitats diferents i amb graus d’implicació variables.

Es tracta d’un procés de llarga durada que es deplega durant els cursos escolars (2021-2022 i 2022-2023)

Fase 1 : Recerca, vincles i formació (maig-desembre 2021)

  • Exploració del teixit educatiu, social, artístic i cultural del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.
  • Trobades de coneixença entre les agents implicades. Aquestes consisteixen en sessions de treball per compartir i posar en comú interessos, preocupacions i necessitats, i per començar a pensar possibilitats i teixir plegades el procés.

Fase 2 : Codisseny i planificació de les accions del projecte (gener-juny 2022)

Contacta'ns
Espai EART · C/ Torrijos, 68 · 08012 Barcelona
932 171 877
De dilluns a divendres · De 10.00 a 15.00h i de 16.00 a 20.00h
Translate »