Desbrossant la Ribera

Proposta que posa al centre l’articulació de contactes, vincles i connexions entre agents educatives, socials, artístiques i culturals del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.

Desbrossant la Ribera: del sembrar, recol·lectar i revitalitzar un teixit cultural i sostenible entre una escola bressol i el seu entorn de proximitat, és una proposta que posa al centre l’articulació de contactes, vincles i connexions entre agents educatives, socials, artístiques i culturals del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera i que:

  • Acull interessos, preocupacions i necessitats.
  • Activa transferència de sabers i capacitats.
  • Assaja maneres de fer plegades.
  • Desplega accions situades entre art, educació, ciutadania, territori i sostenibilitat.

Aquest projecte intenta donar resposta a dues necessitats detectades com són:

  • Fer recerca i treball de barri amb la cultura local a llarg termini, amb iniciatives que van més enllà de l’oferta internacional, de les experiències culturals puntuals o de les activitats de cap de setmana ja existents en un territori que és un nucli urbà comercial, turístic i amb una forta densitat d’equipaments culturals.
  • Plantejar el co-disseny i la materialització d’un projecte educatiu i cultural orientat a les escoles bressol, context on sovint hi ha una manca de propostes d’aquestes característiques a diferència de les escoles d’infantil i primària, i dels instituts.

Desbrossant la Ribera acull veus diverses en els processos de co-disseny, planificació i desplegament, contemplant així la complicitat i la participació de les agents, des de llocs i intensitats diferents i amb graus d’implicació variables.

Transita entre l’educació artística, la creació contemporània, el dins i el fora, el territori i la sostenibilitat, i activa una pràctica col·lectiva que comença a l’escola, s’expandeix en el barri i es connecta amb l’entorn i el teixit educatiu, social, artístic i cultural, fent possible una experiència transformadora. Una proposta que desplega una pràctica col·lectiva i que genera espais de trobada on relacionar-se i aprendre plegades.

Es tracta d’un procés de llarga durada que es desplega durant els cursos escolars 2021-2022 i 2022-2023.

CURS 2021-2022 /

Fase 1: Recerca, vincles i formació (maig-desembre 2021)

Exploració del teixit educatiu, social, artístic i cultural del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Iniciant un aterratge al territori, organitzant trobades amb les agents implicades per tal d’esbossar algunes línies de treball a partir dels interessos i de les necessitats plantejades, compartint maneres de fer i posant en comú imaginaris educatius, artístics i culturals, per començar a pensar possibilitats i teixir plegades el procés.

Fase 2: Co-disseny i planificació d’accions (gener-març del 2022)

Articulació d’un espai comú de treball i sentit col·lectiu del procés, amb la voluntat de situar eixos compartits d’exploració, definir i desplegar accions artístiques i educatives: els tallers creatius, vinculant el dins i fora de l’escola bressol, amb la implicació de les agents culturals del territori. També es realitza una jornada d’avaluació del projecte per tal de valorar i posar en comú com ha anat el procés fins al moment, així com explorar possibles continuïtats.

Tallers creatius

Cada agent cultural del territori conceptualitza una proposta oberte i flexible relacionada amb el tema transversal de treball Experiències entre Llums i Ombres, seguint una estructura compartida.

  • Treball previ: Quins són els ímputs (consignes, pautes, elements, objectes…) que cadascuna de les agents culturals del territori comparteix amb l’escola bressol abans del seu aterratge / arribada?
  • Acció situada: Com acollir allò que ha passat durant el treball previ i activar-ho des d’altres llocs amb la proposta d’activitat de les agents culturals?
  • Mentrestant: Quines derives han sorgit durant aquest temps? Quines transformacions ha patit l’acció situada? Cap a on ho han portat les mestres i les infants sense la presència de les agents culturals?
  • Acció col·lectiva: Compartir i posar en comú totes les propostes deslocalitzades en altres espais (Plaça i Casal Pou de la Figuera), i des d’altres llocs. Es tracta d’un espai autònom i autogestionat per les infants, amb l’acompanyament de les agents culturals i de les mestres (i si és possible, també el de les famílies), on es posen en joc fragments de la proposta que ha viscut cada grup. En aquest sentit hi ha una part que coneixen i una altra que no, i que al posar-les en relació possibilita activar experiències que es transformen.

CURS 2022-2023 /

Fase 3: Continuïtats (setembre 2022-juny 2023)

Està pendent d’activació en funció d’aconseguir fonts de finançament. La intenció és situar el focus en el treball i activitats amb famílies (infants i adults), àmbit que s’ha començat a explorar. Si els tallers creatius de la Fase 2, s’han encaixat en horari lectiu amb l’acollida de les agents culturals del territori per part de les mestres i educadores de l’escola bressol, durant aquesta Fase un altre escenari possible pot ser el co-disseny i realització d’un programa expandit i deslocalitzat en el barri d’activitats artístiques i educatives amb les famílies de la bressol (AFA) en horari no lectiu, i desplegar-les a cadascun dels espais de les agents culturals del territori i de l’espai públic, a més de l’espai escola.

Exposició del procés de treball i dels tallers creatius entre passadissos al Casal de Barri Pou de la Figuera i a l’Escola Bressol Portal Nou.

Newsletter

Subscriu-te al newsletter

contacta'ns
Espai EART · C/ Torrijos, 68 · 08012 Barcelona
932 171 877
De dilluns a divendres · De 10.00 a 15.00h i de 16.00 a 20.00h
amb el suport de:
ajuntament de barcelona-cu-b-2
Generalitat-cu-b-2
amb la col·laboració de:
consell_segellQE_b-2
CONSELL D INNOVACIO PEDAGOGICA-marca_CIP_b-2
XarxaProd-b-2
paac logo-b-2
Translate »