Acompanyament a l’Escola El Turó

Projecte de curs de llarga durada (2021-2024) que s’està realitzant en el marc de Caixa d’Eines. Programes de Cultura i Educació del Pla de Barris, un programa de l’Ajuntament de Barcelona que consisteix en la introducció de pràctiques artístiques dins el currículum escolar, amb l’objectiu de reduir les desigualtats culturals, articulant l’educació formal, la no formal i la comunitat, en base a quatre pilars: la transversalitat, l’equitat, el co-disseny i la sostenibilitat. També es treballa per reforçar i garantir els drets culturals tant en la pràctica i la formació, com en l’accés i la participació.

.

FASE 1 : Curs 2021-2022 /

Procés de coneixença amb la comissió artística de l’Escola El Turó, formada per l’equip directiu i docents de visual i plàstica d’Educació Infantil i dels Cicles Inicial, Mitjà i Superior, per tal de situar les pràctiques artístiques contemporànies com a possible eix transversal del projecte educatiu del centre (PEC), prestant atenció a la comunitat educativa, a l’entorn i al territori.

Durant aquest curs també es vincula un procés de pràctiques del Màster en Arts Visuals i Educació: un Enfocament Construccionista (UB).

Acollir el treball previ: Des de l’Escola es posa de manifest la intenció de treballarles emocions. Entre les metodologies i estratègies d’aprenentatge que es duen a terme es troben el VTS fruit d’una col·laboració amb el Museu Picasso en el marc del programa Escoles Tàndem, i també els ambients d’aprenentatge. Hi ha un interès especial en el co-disseny d’accions entre les docents, que connectin amb el teixit social del barri.

Compartir i posar en comú imaginaris entre l’art i l’educació: Què treballem entorn a la pràctica artística (temes, referents, interessos, objectius…)? Com treballem entorn a la pràctica artística (metodologies…)? Factors de risc (necessitats, preocupacions, imprevistos…)?

Explorar maneres de fer entorn als ambients d’aprenentatge: Què vol dir treballar amb ambients d’aprenentatge? Com imaginar l’ambient artístic? Pensar noves formes d’habitar llocs de l’ambient artístic? Com articular les pràctiques artístiques amb altres ambients d’aprenentatge?

Des dels referents, artistes i obres acollint ressonants, desitjos, interessos i necessitats de l’alumnat i professorat. Obrint l’àmbit d’estudi i recerca de la història de l’art cap a la cultura visual, sonora, quotidianitat, entre altres. Ressituant el treball per materials, tècniques i llenguatges artístics a les accions híbrides i processos transversals. Activant els espais de l’aula, el pati, passadissos, vestíbul, com a llocs i dispositius plantejant situacions d’estranyesa i sorpresa, i pensant en els moviments i relacions entre els cossos que possibiliten aquests espais.

Presentació del treball realitzat amb la comissió artística al Claustre docent, una declaració d’intencions des del fer compartint una acció creativa, posant en el centre el coneixement col·lectiu, i activant el lloc com un dispositiu del procés d’aprenentatge.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

.

FASE 2 : Curs 2022-2023 /

Procés de treball amb la comissió artística i els equips docents de Cicle Mitjà i Superior de l’Escola El Turó, per continuar repensant els ambients d’aprenentatge i les seves interrelacions, i co-dissenyar situacions d’aprenentatge on la pràctica artística sigui un dels eixos transversals en els 4 ambients: Artístic, Científic-Tecnològic, Biblioteca-Literari i Ludoteca.

Aquesta fase del projecte també acull la col·laboració de l’artista Mónica Rikic´ en la construcció d’un artefacte articulador dels ambients: Màquina dels desitjos.

Durant aquest curs s’activen espais de treball entre els equips docents per tal creuar sabers i pensar juntes eixos de recerca i pràctica vinculats a les programacions del PEC de l’Escola. En aquest sentit, entre els continguts que s’estan explorant hi ha decidir un tema de treball compartit entre els ambients (Paisatge/s); imaginar una estructura base comuna dels ambients, oberta i flexible per tal d’acollir les singularitats de cadascun, i que provoqui diverses interrelacions, situant els processos de creació en el centre (Ventall de possibilitats); i co-dissenyar i construir els eixos que defineixen l’estructura base amb l’objectiu d’implementar i assajar els ambients d’aprenentatge, realitzant el treball amb les alumnes.

Els punts de partida des d’on es despleguen els eixos de l’estructura base estan organitzats de la següent manera:

Experimentar amb materials: Quins materials es posen en joc per activar l’exploració de les alumnes en relació al tema seleccionat? Des d’on es pensen aquests materials? Quines són les categories / criteris que defineixen els materials tenint en compte la singularitat de cada ambient i la transversalitat de les arts contemporànies? Quins altres materials es poden incloure que desbordin els imaginaris vinculats als temes proposats (disruptius, estranys)?

Recerca i Referents: Quins són els referents i ressonants que envolten a les alumnes i es situen en els processos d’aprenentatge en els ambients? Des d’on pensem els referents i ressonants (història de l’art, cultura visual, sonora, quotidianitat, xarxes socials, publicitat, …)?

Propostes i Accions: Quines consignes, pautes, indicacions acompanyen a les activitats i dinàmiques que es proposen en relació al tema seleccionat? Es poden imaginar accions creatives que siguin comunes en tots els ambients? Quin és el grau de llibertat i autonomia de l’alumnat que es planteja en el procés d’aprenentatge en els ambients? De quines maneres alumnes habiten els ambients? En quins moments es planteja una acció individual, per petits grups i col·lectiva?

Documentació i Registre: Quins instruments i materials de registre es posen en joc per documentar els processos de creació de l’alumnat? De quines maneres registren els processos i quins relats o narratives construeixen les alumnes sobre les seves experiències d’aprenentatge? Què i com comparteix l’alumnat els processos de creació que realitzen en els ambients amb la comunitat educativa (alumnes, docents, famílies)?

Màquina dels desitjos: Com acollir la veu de l’alumnat en relació al seu procés  d’aprenentatge? Quins són els seus interessos, preocupacions, desitjos entorn al tema que es proposa? Com es fan realitat els desitjos i esdevenen experiències? Quins espais hi ha en els ambients per possibilitar la transferència de sabers, capacitats i experiències d’aprenentatge entre les alumnes i docents? De quina manera es pot acompanyar el coneixement col·lectiu que es genera en aquests espais? Com avaluar els processos de creació generats per l’alumnat?

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

 

Newsletter

Subscriu-te al newsletter

contacta'ns
Espai EART · C/ Torrijos, 68 · 08012 Barcelona
932 171 877
De dilluns a divendres · De 10.00 a 15.00h i de 16.00 a 20.00h
amb el suport de:
ajuntament de barcelona-cu-b-2
Generalitat-cu-b-2
amb la col·laboració de:
consell_segellQE_b-2
CONSELL D INNOVACIO PEDAGOGICA-marca_CIP_b-2
XarxaProd-b-2
paac logo-b-2
Translate »